Nieuwsberichten

Werkwijze

De groepsleiding is de spil van Levantjes kinderopvang.

Wij verwachten van de leidsters dat ze:

  • Vanuit hun hart handelen en hun verstand daarbij gebruiken
  • Een totaal overzicht hebben van wat er op de opvang gebeurt
  • Oog hebben voor en inspringen op de behoeftes van ieder kind afzonderlijk
  • Kinderen volgen en stimuleren in het ‘ontdekken van de wereld en zichzelf’
  • Zich medeverantwoordelijk voelen voor alles wat er gebeurt op de opvang
  • Niet alleen een goed contact hebben met de kinderen, maar ook met de ouders
  • In harmonie samenwerken en daarbij een voorbeeld zijn voor de kinderen
  • Een vrolijke, huiselijke sfeer creëren
  • Hun handelen baseren op professionele kennis over de ontwikkeling van kinderen
  • Op de groep is de voertaal Nederlands

Wij blijven in de gaten houden of ons beleid nog past bij deze tijd en zullen deze indien nodig bijstellen. Daarom staan wij altijd open voor ideeën en suggesties van onze ouders.