Nieuwsberichten

Groepsvorming

Op onze verschillende NSO vestigingen kan gewerkt worden met basisgroepen voor kinderen van 4-12 jaar. Op onze NSO vestiging in Amsterdam Noord , zijn er 3 basisgroepen, waarvan één van 11 kinderen en twee van maximaal 22 kinderen. Op onze NSO vestiging in Amsterdam west zijn er 3 basisgroepen waarvan 2 van 11 kinderen en één van maximaal 22 kinderen per basisgroep. Ook tijdens de basisgroepen hanteren we de leidster/kind ratio. De leidster/kind ratio is 1 op 11.

Onze kinderen zitten alleen tijdens het eten in hun basisgroep, zodat zij weten bij welke groep kinderen zij horen, genaamd de basisgroep. Na het eten worden de basisgroepen losgelaten en mogen de kinderen gaan spelen in de verschillende ruimtes of deelnemen aan de verschillende activiteiten in de verschillende ruimtes.

Bij onderbezetting van kinderen kunnen basisgroepen worden samengevoegd. Er worden altijd leidsters naar leidster/kind ratio ingezet.

Bij de naschoolse opvang mogen, ten hoogste een half uur per dag, minder beroepskrachten worden ingezet als er wettelijk vereist is. Dit mag alleen aan het begin van de dag (na opening), aan het einde van de dag (voor sluiting) en/of tijdens de middagpauze. Op momenten dat een pedagogisch medewerker alleen in het gebouw is, wordt er altijd gezorgd voor een achterwacht die binnen 15 minuten aanwezig moet kunnen zijn in het geval van calamiteiten.

De NSO biedt activiteiten die zorgvuldig ingedeeld worden naar leeftijd. Hiermee spelen we in op de behoeften van kinderen die op dat moment in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. Wij zorgen ervoor dat de ruimtes zo ingericht zijn dat zowel de jongere als de oudere kinderen zich er thuis en op hun gemak voelen.