Nieuwsberichten

Wenperiode

De NSO kinderen wennen in principe niet, tenzij u hier als ouder echt voor kiest. Wij zijn van mening dat het op deze leeftijd beter is dat de pedagogisch medewerkster uw kind uit school haalt. Dit om te voorkomen dat uw kind meteen met u mee naar huis wilt.

Uit ervaring weten wij dat het beter is dat we bij kinderen in de basisschoolleeftijd meteen het schoolritme gaan volgen. Als uw kind op school mee kan draaien is het fijner voor hem of haar om meteen naar de opvang te gaan en een uurtje eerder opgehaald te worden. Het wennen verloopt dan veel makkelijker. Uiteraard komt u wel de week voor aanvang van de plaatsing even een uurtje kennis maken met de pedagogische medewerkers die uw kind de 1e dag zullen opvangen. Op deze wijze zijn de pedagogische medewerkers geen vreemden meer voor uw kind.