Nieuwsberichten

Hygiëne

Hygiëne speelt binnen Levantjes kinderopvang een zeer belangrijke rol. Wij zijn constant bezig de hygiëne op het hoogste niveau te houden. Door nalatigheid van voorschriften betreffende hygiëne, bestaat immers de kans dat de opvang onnodig levensvoorwaarden creëert voor bacteriën en virussen. Wij kunnen niet uitsluiten dat uw kind geen enkele bacterie of virus via de opvang oploopt, maar wij streven ernaar onnodige overdrachten te voorkomen. Door een zeer specifiek beleid te gebruiken ten opzichte van de hygiëne kan worden voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan.

De Wet Kinderopvang heeft hiervoor de Risicomonitor ontwikkeld dat per onderwerp of situatie, de (mogelijke) gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. De gevolgen die besmetting met zich mee brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk.

Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In de risico inventarisatie besteedt Levantjes kinderopvang ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden omschreven en getoetst.