Nieuwsberichten

Groepsvorming

In ons kinderdagverblijf werken we met verticale groepen van 12 of 16 kinderen. Het leidster/kind ratio is bij ons op de groep volgens het rekenkundig gemiddelde van de wet kinderopvang. Dat wil zeggen dat de kinderen van 0-4 jaar allemaal op dezelfde groep verblijven. Hierdoor leren kinderen van verschillende leeftijdscategorieën op de juiste wijze met elkaar om te gaan. Bij voorkeur plaatsen we broertjes en/of zusjes op verschillende groepen, tenzij het planningstechnisch niet mogelijk is.

In de kinderdagverblijven mogen, ten hoogste 3 uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten worden ingezet als er wettelijk vereist is. Dit mag alleen aan het begin van de dag (na opening), aan het einde van de dag (voor sluiting) en/of tijdens de middagpauze. Op momenten dat een pedagogisch medewerker alleen in het gebouw is, wordt er altijd gezorgd voor een achterwacht die binnen 15 minuten aanwezig moet kunnen zijn in het geval van calamiteiten.