Nieuwsberichten

Wenperiode

Om uw kind en uzelf vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen, hebben we een ‘wenperiode’ ingesteld. We stemmen daarin ook het voedingsschema, het slaapritme en de manier van omgaan met het kind thuis en bij Levantjes op elkaar af.

Ongeveer 4 weken voor de plaatsing zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal ook de wenperiode aan de orde komen en wordt er met u overlegd hoe we de wenperiode zullen invullen. Wij houden rekening met een wenperiode van 1 à 2 weken voor de kleintjes van 0-4 jaar.

De wenperiode plannen we in vanaf het moment dat uw contract van start gaat. Tijdens de wendagen zal uw kind niet direct een hele dag worden opgevangen, maar slechts een klein gedeelte van de dag zodat u en uw kind de gelegenheid krijgen alle nieuwe indrukken geleidelijk op te nemen en te verwerken. Wij vragen u daarom beschikbaar te zijn als uw kind tijdens deze periode op de Levantjes is.

Zowel voor het kind als de ouders zijn de eerste dagen in een kinderdagverblijf vaak moeilijk. Het is ook een hele stap. Levantjes kinderopvang heeft er alle begrip voor dat zowel het kind als de ouders zich hier in het begin wat ongemakkelijk bij kunnen voelen.

De pedagogisch medewerkers zullen er alles aan doen om uw kind op zijn of haar gemak te stellen. De ouders worden te allen tijden geïnformeerd over het verloop van de wendag. Kortom: u en uw kind krijgen de tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving.