Nieuwsberichten

Ziektebeleid

Levantjes kinderopvang gebruikt een beleid voor wat betreft zieke kinderen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind precies ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zich niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft, dan kan deze beter thuis worden gegeven. Hier ervaart het kind ook meer rust. Wanneer een kind ziek wordt wanneer het bij ons is nemen wij contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen.

Wij hebben hierbij te maken met verschillende belangen van kinderen, ouders en omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Wij zullen een zorgvuldige afweging maken tussen deze belangen.

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn vragen wij de ouders de ‘overeenkomst gebruik medicijnen’ in te vullen.