Nieuwsberichten

BBL Opleidingsplaatsen

Naast het gediplomeerde personeel heeft Levantjes kinderopvang tevens een aantal medewerkers in opleiding in dienst.
Het betreft hier de zogenaamde BBL-leidster in opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg).
Deze medewerker in opleiding volgt een drie of vier jarige MBO opleiding PW 3 of 4 aan het ROC of een vergelijkbare instelling. De medewerker werkt de eerste maanden boventallig. Vervolgens werkt zij wel binnen formatie, maar heeft zij beperkte verantwoordelijkheden. Leidsters in opleiding kunnen bij ons dus als 2e leidster op de groep staan naast een gediplomeerde leidster.

De verantwoordelijkheden worden per individuele medewerker uitgebreid. Afspraken hierover worden vastgelegd tijdens de begeleidingsgesprekken. Wanneer een medewerker in opleiding voldoende functioneert bouwen wij in de eerste twee leerjaren op van 0 naar 100% bezetting, dit ter beoordeling van de leidinggevende.

Levantjes kinderopvang is van mening dat medewerkers in opleiding waardevol zijn, omdat zij op de hoogte zijn van de nieuwste informatie en theorieën binnen de sector kinderopvang aangezien zij nog volledig in het leerproces zitten. Met het aanbieden van leerplaatsen leveren wij een bijdrage aan kwalitatief goede medewerkers binnen de eigen organisatie.

Levantjes kinderopvang is een gekwalificeerd leerbedrijf waar de stagiaire voldoende mogelijkheden heeft zich te identificeren met het beroep en de stagiaire de eindtermen van de opleiding kan realiseren. Levantjes kinderopvang staat bij SBB als zeer goed leerbedrijf geregistreerd.

De beroepskrachten die bij Levantjes kinderopvang in dienst zijn, zijn gediplomeerd conform de CAO kinderopvang.