Nieuwsberichten

Welkom bij Levantjes

Als ouder wilt u uiteraard het allerbeste voor uw kind, wij bieden opvang die daarop aansluit. We doen dit in de vorm van een huiselijke sfeer, zodat elk kind zich meteen thuis voelt bij ons. ‘Net als thuis’ is daarom ook ons motto. Levantjes kinderopvang is een klantgerichte en serviceverlenende organisatie. Wij stellen ons ten doel de belangen van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers te behartigen. Zij nemen allen een centrale en gelijke plaats in.

Wij staan voor een goede begeleiding van de pedagogisch medewerkers en goede faciliteiten zodat zij hun werk optimaal uit kunnen voeren. De pedagogisch medewerkers stralen dit uit naar de ouders waardoor zij vertrouwen ontwikkelen in degene die voor hun kind zorgt. De ouders zullen hierdoor zowel thuis als op het werk rust ervaren, waardoor ook het kind zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen.

Levantjes kinderopvang is de kinderopvangorganisatie die uw kind met de grootste zorg en liefde opvangt, net zoals u dat thuis ook doet.