Nieuwsberichten

Klachten

U maakt als ouders gebruik van onze kinderdagverblijforganisatie. Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn.

Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten hebt, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.
In het klachtenreglement wordt nauwkeurig beschreven waar ouders naar toe kunnen wanneer zij klachten hebben rond opvang en organisatie.
Dit reglement staat beschreven in het ouderbeleid dat op iedere locatie ter inzage ligt.

Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen op de manier zoals in het ouderbeleid beschreven. Wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen.

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Voor hun website klik hier.

Wij stellen jaarlijks het jaarverslag klachten op, indien er officiele klachten geweest zijn. Indien gewenst kunt u dit inzien op de locatie van uw kind.

Ouderbeleid ten aanzien van klachten