Nieuwsberichten

Oudercommissie

Iedere locatie van Levantjes kinderopvang kent een oudercommissie. Zij behartigen de belangen van kinderen en ouders van de betreffende locatie. Tevens bevorderen zij de communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseren over onder meer opvoeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, en veiligheid en gezondheid binnen de Levantjes kinderopvang.
Het reglement van de oudercommissie kunt u downloaden:

Wij doen hierbij een oproep aan alle ouders die geïnteresseerd zijn in wat er reilt en zeilt bij Levantjes kinderopvang , om zich op te geven voor de oudercommissie. Voor meer informatie kunt contact opnemen via de volgende email adressen:

KDV West: kdvolevantjes@hotmail.com

NSO Noord: oc.nsonoord@gmail.com

KDV Admiraal: oc.kdvadmiraal@gmail.com

NSO Admiraal: oc.nsoadmiraal@gmail.com