Nieuwsberichten

Risico inventarisatie gezondheid

Levantjes kinderopvang wil alle kinderen een gezonde omgeving bieden. Gezondheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we gebruiken. Vanuit de Wet Kinderopvang moet er elk jaar een risico inventarisatie gezondheid gemaakt worden die het gezondheidsrisico op de opvang verkleint. Deze risico inventarisatie wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd.

Zo besteden we veel aandacht aan de omgeving waarin we uw kind opvangen, deze is schoon en opgeruimd. Waar nodig zijn de ruimtes voorzien van luchttoevoerinstallaties of luiken. We houden rekening met de lichtinval en de sterkte van het kunstlicht. Dit is met name belangrijk bij de baby’s, die immers veel omhoog kijken. Op het kinderdagverblijf hebben we twee aparte slaapkamers. Ieder kind slaapt in een eigen bedje met een schoon onderlaken en eigen slaapzakje. Indien uw kind een bed deelt met een ander kind dan wordt het beddengoed voor het volgende kind verschoond.

Komt u Levantjes kinderopvang bezoeken, dan krijgt u van ons overschoenen aan zodat u geen vuil van de straat mee naar binnen kunt nemen. Een groot deel van het leven van uw kind speelt zich immers af op de vloer.

We gaan zeer zorgvuldig om met ziektes en zijn erop gespitst vroegtijdig problemen te herkennen. Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Omdat de oorzaak, de ziekte zelf en de wijze waarop gehandeld dient te worden zeer complex is. Daarom volgt Levantjes kinderopvang een uitgebreid protocol en houdt zich aan de door de GGD ontwikkelde hygiëne en infectieziekten boek. Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Het protocol geeft handvaten voor de pedagogisch medewerker om te weten hoe te handelen en wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is.

De voorbeelden hierboven zijn maar een greep uit de vele voorzorgsmaatregelen, regels en protocollen die Levantjes gebruikt voor de gezondheid van de kinderen. Wilt u meer weten over bepaalde aspecten, dan zijn wij bereid u daarover in te lichten.

Ouders kunnen de risico inventarisatie gezondheid inzien op de locaties.