Nieuwsberichten

Medicijngebruik

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien toediening van medicijnen noodzakelijk is voor een tijdelijke periode, zal dit in overleg met de hoofdleidster en pedagogisch medewerker bekeken worden. Tevens wordt gekeken of deze handelingen praktisch uitvoerbaar zijn en in verhouding staan tot de verzorging en omgang met andere kinderen in de groep. De ouders dienen hiervoor een speciaal formulier te ondertekenen. Levantjes heeft hiervoor een ‘overeenkomst gebruik medicijnen’ opgesteld. In deze overeenkomst kunnen de ouders precies aangeven:

  • Dat een kind bepaalde medicijnen gebruikt;
  • De naam van het geneesmiddel;
  • De tijdsduur dat het kind deze medicijnen zal moeten gebruiken;
  • De tijdstippen waarop de medicijnen gebruikt dienen te worden;
  • Wie de medicijnen zal toedienen op tijdstippen dat het kind de opvang bezoekt;
  • De arts of de apotheek die de kinderopvangorganisatie moet benaderen bij twijfel of onduidelijkheid;

Dit formulier wordt samen met de ouders ingevuld en ondertekend. Op deze manier is het voor alle partijen duidelijk wat het kind nodig heeft aan medicijnen en wanneer;
De pedagogisch medewerker geeft de medicijnen pas nadat de ouders toestemming hebben gegeven na ondertekening van bovenstaande overeenkomst; Na afloop van het medicijngebruik wordt het formulier opgeborgen in het kinddossier.
Wij geven alleen medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven. Levantjes kinderopvang werkt volgens een protocol ‘overeenkomst gebruik medicijnen’. Zo geven we uw kind geen paracetamol. De reden hiervan is dat paracetamol de ziekteverschijnselen onderdrukt indien het koorts heeft en de oorzaak hiervan onduidelijk is. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van uw kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om uw kind op de opvang te houden, is de lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter. Wanneer de oorzaak van de koorts wel duidelijk is, zoals in het geval van een reactie op een inenting, mag u uw kind paracetamol geven.