Nieuwsberichten

Inschrijven

Levantjes

  1. Is geregistreerde opvang.
  2. Omdat u kiest voor professionaliteit.
  3. Omdat u kiest voor kwaliteit die de Wet kinderopvang aan verantwoorde kinderopvang stelt.
  4. Omdat u kiest voor een uitgebreid dienstenpakket die het beste aansluit bij uw thuissituatie.
  5. Omdat u kiest voor betaalbare kinderopvang.
  6. Omdat u kiest voor flexibiliteit.

Kortom Levantjes is een goede keuze voor u en uw kind(eren). Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende vestiging. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen onder telefoonnummer 06-33822452, of een email sturen naar: info@levantjes.nl

Wij heten u en uw kind(eren) graag welkom op onze locatie.

06-338 224 52

Inschrijving

Voor het inschrijven op ons KDV is het verplicht minimaal twee dagen af te nemen, dit om de emotionele veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen. Op de NSO is het wel mogelijk om 1 dag af te nemen, mits deze ene dag de woensdag of vrijdag betreft, tenzij Levantjes kinderopvang anders aangeeft.

Indien wij een plekje voor uw kind hebben, ontvangt u spoedig daarna digitaal een plaatsings- overeenkomst en het maand uren overzicht conform de eisen van de belastingdienst. Wij verzoeken u binnen 5 werkdagen deze overeenkomst digitaal te ondertekenen en te retourneren, anders zijn wij genoodzaakt het recht op de aangeboden plaats te laten vervallen.

Wachtlijst

Indien u nog niet in aanmerking komt voor een kindplaats, komt u op de wachtlijst te staan. Als er een plek vrijkomt, delen wij u dit schriftelijk mede middels een e-mail en een plaatsingsovereenkomst. Gaat u akkoord met de plaatsing dan verzoeken wij het exemplaar, binnen 5 werkdagen, ondertekend te retourneren. Indien wij uw overeenkomst niet tijdig ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt het recht op de aangeboden plaats te laten vervallen.

De wachtlijst wordt één keer in de 6 maanden gecontroleerd op juistheid van gegevens. Om ons bestand zo up-to-date mogelijk te houden, verzoeken wij u om veranderingen in bijvoorbeeld het adres zo spoedig mogelijk door te geven.

Ouderbijdragen dienen per maand vooruitbetaald te worden. Voorts hanteren wij een minimale plaatsingstermijn van twee maanden. De opzegtermijn van de overeenkomst is één maand.