Nieuwsberichten

Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Levantjes kinderopvang legt het accent op de ontwikkeling van het beleven, ervaren, imiteren en de creatieve vorming. In de eerste jaren stimuleren we de ontwikkeling van het kind in de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dagelijkse activiteiten zorgen voor ervaringen van de verschillende zintuigen. Voorlezen, muziek, dans, naar buiten gaan, aanbod van speelgoed, geuren, kleuren, vormen en maten dragen hier allemaal aan bij. Tevens hebben wij een gediplomeerd docent peuterdans. Zij zal wekelijks met de kinderen een dans activiteit doen.

De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan het leef-, eet- en slaappatroon zoals ze dat thuis gewend zijn. Naarmate de kinderen groter worden, gaan ze deelnemen aan het ritme van de groep. Hierbij doen we alles samen, fruit eten, brood eten, opruimen, samen afspraken maken en natuurlijk ook samen spelen. Als het weer het toelaat wordt er buiten uitgewaaid en gespeeld.

De opvang vindt plaats in een huiselijke sfeer van geborgenheid en veiligheid, waarbij de voertaal nederlands is. Er is een vertrouwelijke band met de pedagogisch medewerkers en vriendjes. Wij hebben een duidelijk dagritme, waarbij onze regelmaat naar voren komt. Een pedagogisch klimaat waarin u en uw kind zich thuis zullen voelen.

Levantjes kinderopvang KDV de Zwijger Amsterdam West

Kinderdagverblijf van 0-4 jaar
Willem de Zwijgerlaan 65
1056 JG Amsterdam
T 020-4121643

Voor een foto impressie klik hier

Voor het GGD inspectie rapport klik hier

 

Levantjes kinderopvang KDV Admiraal Amsterdam West

Kinderdagverblijf van 0-4 jaar
Admiraal de Ruijterweg 82-86
1056 GN Amsterdam
T 020-4894979

Neem een kijkje binnen. klik hier

Voor het GGD inspectie rapport klik hier