Nieuwsberichten

Doelstelling

De doelstelling van Levantjes luidt als volgt:

Het in groepsverband opvangen van kinderen van 0-12 jaar.

Hierbij wordt het individuele kind gestimuleerd en gemotiveerd om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en gelukkig mens, waarbij wij kindvolgend werken. Dit gebeurt in huiselijke sfeer in speciaal voor kinderen ingerichte ruimtes, onder begeleiding van deskundige pedagogische medewerkers.

“Levantjes kinderdagverblijven (0-4) zijn vegetarisch, suikervrij en overwegend biologisch”.