Nieuwsberichten

Personeel

De beroepskrachten die bij Levantjes kinderopvang in dienst zijn, zijn gediplomeerd conform de CAO kinderopvang.

Op het kinderdagverblijf aan de Willem de Zwijgerlaan worden 16 kinderen van 0-4 jaar opgevangen met minimaal 3 leidsters. Op het kinderdagverblijf aan de Admiraal de Ruijterweg zijn er 3 groepen kinderen van 0-4 jaar en op elke groep worden er 12 kinderen opgevangen met minimaal 2 leidsters.

Op de NSO aan het Albatrospad worden 50 kinderen opgevangen door 5 pedagogisch medewerkers. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Op de NSO aan de Admiraal de Ruijterweg worden er 44 kinderen opgevangen met 4 pedagogisch medewerkers, ook weer afhankelijk van het aantal kinderen. De leidster/kind ratio is 1 op 11 bij de NSO. De medewerkers hebben allen een relevante pedagogische opleiding gevolgd (PW 3 of PW4 is op dit moment het meest voorkomend ) en beschikken over de nodige ervaring en diploma’s.