Nieuwsberichten

Vacatures

Voor ons kinderdagverblijf (0-4 jaar) en onze naschoolse opvang (4-12 jaar) zoeken wij enthousiaste pedagogisch medewerkers, die het heerlijk vinden om met kinderen te werken. De groepsleiding is de spil van Levantjes kinderopvang. Wij verwachten van de leidsters dat ze:

  • Vanuit hun hart handelen en hun verstand daarbij gebruiken
  • Een totaal overzicht hebben van wat er op de opvang gebeurt
  • Oog hebben voor en inspringen op de behoeftes van ieder kind afzonderlijk
  • Kinderen volgen en stimuleren in het ‘ontdekken van de wereld en zichzelf’
  • Zich medeverantwoordelijk voelen voor alles wat er gebeurt op de opvang
  • Niet alleen een goed contact hebben met de kinderen, maar ook met de ouders
  • In harmonie samenwerken en daarbij een voorbeeld zijn voor de kinderen
  • Een vrolijke, huiselijke sfeer creëren
  • Hun handelen baseren op professionele kennis over de ontwikkeling van kinderen

De beroepskrachten die bij Levantjes kinderopvang in dienst zijn, zijn gediplomeerd conform de CAO kinderopvang.

Lijkt het jou leuk om in groeiend bedrijf te werken en ons team te komen versterken? Solliciteer dan nu en geef daarbij jouw voorkeur voor KDV of NSO aan!

Dit kan door jouw motivatie + CV te sturen naar: werken@levantjes.nl
Wij nemen vervolgens contact met je op.

Pedagogisch Medewerker KDV (minimaal 27 uur)

Levantjes kinderopvang legt op het kinderdagverblijf het accent op de ontwikkeling van het beleven, ervaren, imiteren en de creatieve vorming. In de eerste jaren stimuleren we de ontwikkeling van het kind in de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dagelijkse activiteiten zorgen voor ervaringen van de verschillende zintuigen. Voorlezen, muziek, dans, naar buiten gaan, aanbod van speelgoed, geuren, kleuren, vormen en maten dragen hier allemaal aan bij.

Pedagogisch Medewerker NSO (minimaal 16 uur)

Hoewel we op de naschoolse opvang een globale dagindeling hebben gaan we vooral in op de behoefte van het kind met betrekking tot eet-, drink-, en speelgedrag. We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van het kind. Naschoolse opvang is immers de vrije tijd van kinderen die ze op een leuke en uitdagende manier bij Levantjes kunnen doorbrengen.