Nieuwsberichten
Opvangen in verticale groepen

Bij Levantjes Kinderopvang vangen wij de kinderen op in verticale groepen. In verticale groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. Ten opzichte van bijvoorbeeld horizontale groepen, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd worden opgevangen. Elke manier heeft zijn eigen charmes en aspecten waarvoor je moet waken. In dit artikel vertellen wij meer over onze keus.

Onze overweging voor de keus om met verticale groepen te werken zit hem onder andere in het huiselijke gevoel dat wij willen overbrengen. Kinderen worden bij ons opgevangen net als in een thuissituatie waarbij je ook met broertjes en zusjes van verschillende leeftijden kan opgroeien. Tevens is de kans met verticale groepen, groter dat zowel de kinderen als het personeel langer bij elkaar blijven. De kinderen worden groot met elkaar en onze pedagogisch medewerkers. Zo zien wij vele kinderen op latere leeftijden een vriendschap opbouwen met elkaar die verder rijkt dan de kinderopvang. Zij stromen vaak door naar de NSO en worden dus letterlijk groot samen.

Verder wordt de band die de pedagogisch medewerkers met de kinderen hebben, hierdoor nog hechter. Zij maken zo de hele ontwikkeling vanaf kleins af aan mee. Van het leren kruipen en het eerste gebrabbel, tot aan de eerste zinnen en stappen. Ook bevordert het de ontwikkeling van het kind op vele fronten. Zo leren de jongere kinderen van de oudere kinderen en andersom. Dingen als spraak ontwikkelen zich vaak sneller en ook de motoriek. De oudere kinderen leren weer om met jongere kinderen om te gaan. Zo leren zij bijvoorbeeld uitleggen en helpen.

Natuurlijk zijn er ook zeker aspecten waar je voor moet waken. Een voorbeeld daarvan is dat de leeftijdsopbouw niet altijd evenwichtig is. Daardoor zou het moeilijker kunnen worden om leeftijdsgerichte activiteiten te organiseren. Gelukkig hoeven wij dit niet te ervaren door de inzet van iedereen bij Levantjes. Zo hebben wij altijd een juiste bezetting en kan de groep waar nodig met bepaalde activiteiten alsnog worden verdeeld.

Inmiddels kunnen wij al jaren met trots zeggen dat dit ons goed afgaat. Dat hebben wij uiteraard grotendeels te danken aan hoe de pedagogisch medewerkers hiermee omgaan. Zonder hen zou het niet lukken en slagen op de manier zoals het doet. Wij hopen nog heel lang en voor vele kinderen een thuis te kunnen zijn.

06-338 224 52